Obsługa informatyczna

Abonamentowa Obsługa Informatyczna:

 • Oferujemy kompleksową abonamentową obsługę informatyczną, aby zagwarantować ciągłość działania Twojej firmy.

Bezpieczeństwo IT:

 • Monitorowanie i zabezpieczanie infrastruktury IT przed zagrożeniami cybernetycznymi.
 • Regularne skanowanie na obecność złośliwego oprogramowania i bieżące aktualizacje zabezpieczeń.

Help Desk 24/7:

 • Szybkie reakcje na zgłoszenia i rozwiązania problemów zdalnie lub na miejscu.

Monitorowanie Systemów:

 • Stałe monitorowanie wydajności systemów i infrastruktury IT.
 • Wykrywanie potencjalnych problemów przed ich eskalacją.

Zarządzanie Aktualizacjami:

 • Automatyczne aktualizacje systemów operacyjnych, oprogramowania i sterowników.
 • Minimalizacja ryzyka związana z utratą zgodności i podatnością na ataki.

Rozwiązanie Problemów:

 • Błyskawiczna interwencja w przypadku awarii lub problemów technicznych.
 • Szybkie diagnozowanie i naprawa, aby zminimalizować czas przestoju.

Kopia Zapasowa Danych:

 • Regularne tworzenie i monitorowanie kopii zapasowych danych.
 • Bezpieczne przechowywanie kopii zapasowych w celu szybkiego przywracania w przypadku utraty danych.

Zarządzanie Uprawnieniami:

 • Kontrola dostępu do zasobów informatycznych.
 • Uprawnienia przyznawane zgodnie z politykami bezpieczeństwa.

Szkolenie Pracowników:

 • Organizacja szkoleń dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa IT i korzystania z narzędzi informatycznych.
 • Edukacja w zakresie unikania zagrożeń związanych z cyberprzestępczością.

Raporty i Analizy:

 • Regularne dostarczanie raportów dotyczących wydajności systemów i działań obsługi IT.
 • Analiza trendów i rekomendacje dotyczące optymalizacji infrastruktury.

Elastyczność Umów:

 • Elastyczne opcje abonamentowe dostosowane do specyfiki działalności Twojej firmy.
 • Możliwość dostosowania zakresu usług w trakcie trwania umowy.

Ceny i Rabaty:

 • Transparentna struktura cen abonamentowych.
 • Atrakcyjne rabaty dla długoterminowych umów.