Bezpieczeństwo WordPress

Bezpieczne Instalacje WordPress:

 • Profesjonalne i bezpieczne instalacje WordPress z odpowiednimi ustawieniami domyślnymi.
 • Konfiguracja pliku konfiguracyjnego dla maksymalnego bezpieczeństwa.

Regularne Aktualizacje:

 • Bieżące aktualizację silnika WordPress, motywy oraz wtyczek.
 • Śledzenie nowych wersji i wdrażanie niezbędnych aktualizacji.

Monitorowanie Działalności Użytkowników:

 • Ustawienia monitoringu aktywności użytkowników w celu wykrywania potencjalnych zagrożeń.
 • Powiadomienia o podejrzanej aktywności i działaniach.

Silne Hasła i Uwierzytelnianie Dwuskładnikowe:

 • Wsparcie w ustawianiu silnych haseł dla wszystkich kont.
 • Zachęcanie do wdrożenia uwierzytelniania dwuskładnikowego dla dodatkowej warstwy ochrony.

Firewalle Aplikacyjne:

 • Konfiguracja firewalla aplikacyjnego dla ochrony przed atakami na poziomie aplikacji.
 • Monitoring i blokowanie potencjalnie niebezpiecznych adresów IP.

Regularne Kopie Zapasowe:

 • Tworzenie regularnych automatycznych kopii zapasowych strony.
 • Przechowywanie kopii zapasowych na zewnętrznych, bezpiecznych serwerach.

Zabezpieczenia przed Atakami Brute Force:

 • Implementacja mechanizmów ochrony przed atakami brute force.
 • Ograniczenie liczby prób logowania i blokowanie podejrzanych adresów IP.

Analiza Malware i Skanowanie:

 • Regularne skanowanie witryny pod kątem złośliwego oprogramowania (malware).
 • Natychmiastowe usuwanie zidentyfikowanych zagrożeń.

Bezpieczne Połączenia SSL/TLS:

 • Wdrożenia bezpiecznego połączenia HTTPS – SSL/TLS.
 • Upewnienie się, że strona działa z protokołem HTTPS.

Szkolenie w Dziedzinie Bezpieczeństwa:

 • Edukacja w zakresie praktyk bezpieczeństwa WordPress.
 • Udzielanie wskazówek dotyczących unikania potencjalnych zagrożeń.

Wsparcie Techniczne w Razie Incydentów:

 • Wparcie technicznego w przypadku incydentów bezpieczeństwa.
 • Natychmiastowe reagowanie na potencjalne zagrożenia.